loading

Poštovani,

u Auto centru Brajić možete ostvariti dvogodišnju garanciju prilikom kupovine polovnog vozila.

Uslovi za ostvarivanje dvogodišnje garancije su sledeći:

Potrebno je uraditi redovan servis u servisu AC Brajić kako bi se ostvarilo pravo na garanciju 2 godine na motor i menjač.

Član 8.: GARANTNI USLOVI I SERVISIRANJE VOZILA:
Na isporučeni automobil bliže opisan u članu 1. ovog ugovora imaju se primeniti garantni rokovi u skladu sa fabričkom garancijom, ukoliko je vozilo i dalje u fabričkoj garanciji.
Ukoliko je vozilo jedan period vremena u fabričkoj garanciji, servisi se rade po servisnoj knjigi, po izlasku iz fabričke garancije radi se po ugovoru, ugovor važi do isteka druge godine ili 50.000 km od momenta preuzimanja vozila.

Ukoliko je vozilo izašlo iz fabričkog garantnog roka primenjuju se sledeći garantni uslovi:
Kupac je u dogovoru sa prodavcem ugovorio dve godine garanciju ili 50.000 pređenih kilometara, šta pre nastupi, od kilometraže koja je bila na vozilu u momentu kupovine vozila na motor i menjač pod uslovom da odmah uradi redovan servis u servisu AC Brajić doo.
Dvogodišnja garancija ili 50.000 km važi samo do 200.000 pređenih kilometara na vozilu, preko toga prodavac ne daje garanciju, bez obzira u kojoj godini garancije nastupi nastala kilometraža.

Pod garanciju ne potpadaju:
veliki servis remenik ili lanac sa pratećim delovima, vodena pumpa, kvačilo, druk lager - potisni, zamajac, kočione pločice/pakne, četkice i lageri alnasera i alternatora, lageri, auspuh, Akomulator, pk kaiš i ostali gumeni delovi, spone, amortizeri, nosači motora.

Kako bi ostvario pravo na garanciju, kupac mora uraditi prvi redovan servis najkasnije u roku od 7 dana od datuma preuzimanja vozila u suprotnom gubi pravo na garanciju.
Po urađenom servisu kupac je dužan da čuva račun servisa kao dokaz da je ispunio sve uslove dobijanja garancije i u slučaju aktivacije garancije isti pokaže na uvid servisnom savetniku.

Prvi redovan servis podrazumeva: zamenu ulja, filtera ulja, filtera vazduha, filtera klime i filtera goriva, antifriz i zamena kočionog ulja bez obzira koja je kilometraža na vozilu.
Obavezna je zamena svećica za benzinske motore. Vozila koja poseduju ugrađen LPG uređaj mora da se uradi servis isparivača i zamena filtera goriva.

Kod automatskih menjača koji su prešli više od 100.000 km., obavezna je zamena ulja u menjaču radi zadržavanja garancije na menjač.
Kod manuelnih menjača koji su prešli približno 150.000 km. i više, obavezna je zamena ulja u menjaču radi zadržavanja garancije na menjač.

Kupac radi zadržavanja 2 godine garancije ili 50.000 pređenih kilometara mora da uradi drugi, treći i četvrti servis na godinu dana ili na svakih 10.000 pređenih kilometara, šta pre nastupi.
Drugi, treći i četvrti redovan servis podrazumevaju zamenu ulja, filtera ulja, filtera vazduha, filtera klime i filtera goriva. Na četvrtom servisu se dodatno menja antifriz i kočiono ulje.
Ukoliko vozilo ne poseduje klima uređaj ili filter goriva ovaj deo nije moguće zameniti, samim tim garancija važi bez zamene istih.

Ukoliko u garantnom roku dospeva veliki servis, kupac je u obavezi da uradi veliki servis u našem servisu AC Brajić doo radi zadržavanja garancije.

Član 9.
Kupac je upoznat sa uslovima garancije pre potpisivanja ugovora, a što potvrđuje potpisivanjem ovog ugovora.

Ukoliko se vozilo bude servisiralo u nekom drugom servisu, kupac gubi pravo na garanciju, osim za vozila koja imaju fabričku garanciju a servisirano je u ovlašćenom servisu.

Ugovorne strane su saglasne da prodavac po isteku garantnog roka, vrši servisiranje predmetnog vozila kupca u servisu prema svojoj želji i potrebi, u skladu sa opštim uslovima servisiranja, sa kojim je kupac saglasan.

Idi na vrh